Young and Energetic Scientists

Конкурсът "Young and Energetic Scientists" (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес, между амбицията и успеха.

Ако си Y-OUNG.Вие сте на възраст между 18 и 35 години и следва да попълните и подадете електронната форма за кандидатстване най-късно до 14.11.2016 г.

Ако си E-NERGETIC. Вие сте иновативно мислещи хора, които искат да презентират своите идеи и постижения пред широка публика и търсят подкрепа за реализация.

Ако си S-CIENTIST. Вие сте млади учени: студенти или докторанти в подготовка на дисертация и/или участващи в научноизследователски екип.

С радост бихме разгледали и оценили и вашите нетрадиционни концепции, които съдържат потенциал за развитие и реализиране.

Организаторите на конкурса осигуряват подкрепа при подготовката на проектите. Всеки участник може да се обръща към организационния комитет на конкурса с молба за помощ или съвет във връзка с подготовката на проекта, които организаторите ще осигурят .

Ако имате въпроси за конкурса се свържете с нас тук

Последни новини

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ YES 2017

Feb. 23, 2018, 9:16 p.m.

Първо място (студенти) Александър Красимиров Стойчев, Проектиране на хидравлична спирачна система за болид от сериите Formula SAE

Второ място (студенти) Иван Красимиров Кънев, Неинвазивно мониториране на кислородно насищане и сърдечен ритъм при високорискови пациенти

Трето място (студенти) Илиян Димитров Почилеев, Изследване на експресията на протеин-кодиращи гени, свързани с процесите на биосинтеза и разграждането на допамин и гама аминомаслена киселина (th, aadc, maoa, maob, gabat) при пациенти с шизофрения

Първо място (докторанти) Елица Станиславова Петкучева, Оригинални техники за синтез на ефективни катализатори за алкална електролиза на вода на базата на смесени метални халкогениди отложени върху Ni-пяна

Второ място (докторанти) Вилиян Радославов Янакиев, Анализ и усъвършенстване на системи за дистанционно наблюдение и управление на средства за търговско измерване (СТИ) за природен газ

Трето място (докторанти) Йордан Цветанов Христов, Роля на компютърната навигация в мекотъканния баланс при колянно ендопротезиране

Четвърто място (докторанти) Диляна Димитрова Колева, Иновативно енерго-преобразуване на нископотенциална отпадна топлина с Органичен цикъл на Ренкин

Пето място (докторанти) Мария Савова Евтимова, Семантична система за търсене на информация за служители

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАЛИСТИТЕ в YES 2017

Feb. 21, 2018, 1 p.m.

ПОКАНА ЗА ФИНАЛА НА YES

Feb. 15, 2018, 2:59 p.m.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За осма поредна година Клуб Млади Таланти (КМТ - http://www.cys.bg/) организира конкурса за млади учени Young and Energetic Scientists (YES). За втора година, конкурсът е разделен на две категории- студенти и докторанти.

Клуб Млади Таланти е неправителствена организация с над десетгодишна история и с основна цел да подкрепя активното участие на младите хора в обществото, да насърчава и развива техните научни интереси, умения и творческо мислене. КМТ насърчава развитието на научното образование и предприемаческия дух, набира ментори за работа с най-младото поколение български учени и насърчава проектната компетентност в училищата.

КМТ Ви кани да присъствате на финала на конкурса YES 2017, който тази година е сателитно събитие на University Business Forum – част от програмата на Българското председателство на съвета на ЕС. Финалът ще се проведе на 23.02.2018 г. в зала 8 на НДК от 14:00 часа. Поради засилените мерки за сигурност по време на форума Ви молим да се регистрирате за събитието през официалната платформа - https://ubforum-bulgaria.eu/ . Регистрацията ще Ви даде достъп и до другите сесии в програмата по Ваше желание.

Регламента на YES, както и условията за участие и информация за миналогодишните победители може да намерите на адрес: http://innofair.cys.bg/yes/index/

Напомняме на всички финалисти, че трябва да се явят на мястото на провеждане на финала според регламента на конкурса.

Виж всички новини