За конкурса

За да участвате в конкурса трябва да попълните формата за кандидатстване, достъпна тук

Примерна форма можете да изтеглите от тук

История

Превърнал се вече в традиция, през 2022-та, за дванадести път, Клуб Млади Таланти ще проведе конкурс за млади учени "Young and Energetic Scientists" (YES).

Защо го правим?

"YES" подкрепя и награждава градивни инициативи, промотира идеите на млади и амбициозни хора с изследователски интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнеса, между амбицията и успеха.

Кой може да участва?

Млади учени - бакалаври, магистри, докторанти,на възраст между 18 и 35 години, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Вашият проект трябва да е насочен към едно от изброените приоритетни направления и да е в едно или няколко от научните направления.

Приоритетите:

 нови материали, процеси и технологии за интелигенти решения;

 чиста природа и зелени градове;

 иновации за по-добро здраве и здравословен начин на живот;

 сигурни и устойчиви информационни технологии и решения за индустрията;

Конкурсът подпомага проекти в изключително широк спектър от научни направления. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии. :

Научни направления:

- Приложения на изкуствения интелект
- Телекомуникационни технологии
- Компютърни системи и мрежи
- Програмиране и софтуер
- Автоматика и мехатроника
- Електроника и електротехника
- Механика и машинни технологии
- Нови материали и нанотехнологии
- Биотехнологии и химия
- Приложна физика
- Технологии в хранително-вкусова промишленост
- Аграрни технологии
- Енергоефективни системи и управление
- Културно-историческо наследство

Награди

През 2020-та наградите в конкурса YES включват:
- Първа награда за докторанти - 900 лв.
- Втора награда за докторанти - 400 лв.
- Трета награда за докторанти - материална
- Първа награда за студенти - 500 лв.
- Втора награда за студенти - 200 лв.
- Трета награда за студенти - материална

Какво търсим?

Висока оценка получават проекти, които са интердисциплинарни, приложно ориентирани, с оригинално авторско съдържание или в значителна степен доразвита допълнителна функционалност. Проектът може да съдържа и фази, чието изпълнение вече е приключило и да съдържа описание, плануване и изпълнение на последяващата част от реализацията на проектната идея.

Представяне конкурс YES 2020

Кратко представяне на конкурса YES 2020 можете да намерите тук