Young and Energetic Scientists

Конкурсът "Young and Energetic Scientists" (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес, между амбицията и успеха.

Ако си Y-OUNG.Вие сте на възраст между 18 и 35 години и следва да попълните и подадете електронната форма за кандидатстване най-късно до 28.11.2018 г.

Ако си E-NERGETIC. Вие сте иновативно мислещи хора, които искат да презентират своите идеи и постижения пред широка публика и търсят подкрепа за реализация.

Ако си S-CIENTIST. Вие сте млади учени: студенти или докторанти в подготовка на дисертация и/или участващи в научноизследователски екип.

С радост бихме разгледали и оценили и вашите нетрадиционни концепции, които съдържат потенциал за развитие и реализиране.

Организаторите на конкурса осигуряват подкрепа при подготовката на проектите. Всеки участник може да се обръща към организационния комитет на конкурса с молба за помощ или съвет във връзка с подготовката на проекта, които организаторите ще осигурят .

Ако имате въпроси за конкурса се свържете с нас тук

Последни новини

КЛАСИРАНЕ YES 2018

Feb. 25, 2019, 10:44 a.m.

След кратко забавяне на оценителите, вече можем да обявим финалистите в двете категории на конкурса YES 2018. За финала са класирани само проекти получили положителна оценка от журито т.е. изпълняващи в достатъчна степен критериите на конкурса. За съжаление тези проекти са твърде малко и организаторите взеха решение да не провеждат финал, а крайното класиране да бъде определено от оценките на журито.

КЛАСИРАНЕ КАТЕГОРИЯ ДОКТОРАНТИ

1 МЯСТО - Иван Красимиров Кънев - ТЕМА: Сонификация на електрокардиографски сигнали при амбулаторно мониториране на високорискови пациенти

2 МЯСТО - Георги Ристо Атанасов - ТЕМА: Изучаване ефективността и механизмите на потенциалното анти-туморно действие на новосинтезирани аналози на комбретастатин А-4

КЛАСИРАНЕ КАТЕГОРИЯ СТУДЕНТИ

1 МЯСТО - Александър Красимиров Стойчев - ТЕМА: Диференциал с ограничено приплъзване с цилиндрични зъбни колела за Formula SAE болид

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

Dec. 4, 2018, 10:18 a.m.

Организаторите на конкурса YES 2018 взеха решение да удължат срока за подаване на проекти до 31.12.2018 г. Всички, които са подали вече проекти, при желание, могат да ги допълнят и/или подадат наново като за оценка ще бъде подадена последната получена версия.

СТАРТИТА ДЕВЕТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА YES

Oct. 10, 2018, 10:05 a.m.

Основните правила на конкурса са:

Y-OUNG. Вие сте на възраст между 18 и 35 години

E-NERGETIC. Вие сте иновативно мислещи хора, които искат да презентират своите идеи и постижения пред широка публика и търсят подкрепа за реализация.

S-CIENTIST. Вие сте млади учени: студенти или докторанти в подготовка на дисертация и/или участващи в научноизследователски екип.

Висока оценка получават проекти, които са интердисциплинарни, приложно ориентирани, с оригинално авторско съдържание или в значителна степен доразвита допълнителна функционалност. Проектът може да съдържа и фази, чието изпълнение вече е приключило и да съдържа описание, плануване и изпълнение на последяващата част от реализацията на проектната идея.

Приоритетите:

 нови материали, процеси и технологии за интелигенти решения;

 чиста природа и зелени градове;

 иновации за по-добро здраве и здравословен начин на живот;

 сигурни и устойчиви информационни технологии и решения за индустрията

Конкурсът подпомага проекти в изключително широк спектър от научни направления.

За първа година сред тях е и направление „Културно-историческо наследство“. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии.

Възможностите

Ако сте сред петимата финалисти, Ви се предоставя изключителната възможност да представите Вашата идея и да я рекламирате пред енергична аудитория, представители на бизнеса, академичните среди, журналисти и ментори. Субсидията която получава печелившия проект е по индивидуална преценка на журито и може да бъде финансиране на проектната идея, менторска помощ за нейното доразвиване и реализиране, специализация във високотехнологичен институт на водещия автор на проекта или промотиране с цел намиране спонсор за реализация комерсиалната част на проект.

Клуб Млади Таланти финансира и индивидуални парични поощрителни награди:

- Първа награда за докторанти - 900 лв.

- Втора награда за докторанти - 400 лв.

- Трета награда за докторанти - материална

- Първа награда за студенти - 500 лв.

- Втора награда за студенти - 200 лв.

- Трета награда за студенти - материална

Организаторите на конкурса ще окажат подкрепа при подготовката на проекта на всеки участник, който има нужда от това. Научен-ментор ще на ваше разположение по време на подготовката на Вашия проект.

Регламентът на конкурса "Young and Energetic Scientists " , както и данни за връзка с организаторите ще намерите на интернет адреса ни http://innofair.cys.bg/yes/ .

Проектите се подават през официалната страница на конкурса. Краен срок за подаване 28.11.2018 г.

Подай проект

Виж всички новини