За конкурса

Цел на конкурса

Приемат се проекти в следните направления:

 • Информационни и комуникационни технологии
 • Математика
 • Химия
 • Екология и Биология
 • Медицина
 • Физика
 • Инженерни науки
 • Социални науки

Участието се заявява с електронен формуляр на сайта на конкурса. Отделно следва да бъдат приложени експериментални данни, схеми, чертежи и др. Журито си запазва правото да поиска допълнителна информация по съществото на разработката.

Кандидатите, чиито проекти съдържат експериментални данни следва да са провели съответните експерименти съгласно Европейските норми за етика и безопасност. Допълнително, за експерименти с хора, човешки тъкани и генетична информация, журито и организаторите могат да поискат разрешение от етическа комисия.

За журито

Журито на конкурса се състои от изтъкнати български изследователи и учители в съответните области и млади учени, лауреати на конкурси за научни проекти от международен мащаб.

Предварителна селекция, въз основа на рецензиите на журито, определя допуснатите до явяване на самия Панаир.

Награда

Участниците получават награди за следните аспекти на техните разработки:

 • Научна стойност
 • Перспектива за бъдещо научно развитие
 • Приложимост
 • Презентационни умения
 • Интердисциплинарен характер

Журито не е задължено да връчи всички награди и може да връчи повече от една отличие за даден аспект.

От участниците, които към провеждането на конкурса са в 9-12 клас, журито определя един до три автора, или екипа, които да представят България на Intel ISEF, най-големият форум за млади учени, незапочнали висше образование. Един проект получава правото да представлява България на INESPO, а още един - на Expo Sciences Luxembourg.

Финалистите получават грамота за участието си, а отличените - парични и/или предметни награди и сертификат за представянето си.