Новини

ОЧАКВАЙТЕ!!!

Aug. 21, 2017, 10:11 a.m.

Скъпи приятели, съмишленици, колеги,

Съвсем скоро ще стартира осмия национален конкурс за идейни проекти на студенти и докторанти YOUNG & ENERGETIC SCIENTISTS. Следете нашата страница и ни посещавайте във фейсбук

ПОДХОДЯЩО ЗА ВАС: Министерството на икономиката обявява национален конкурс по проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”

April 20, 2017, 9:29 a.m.

Със Заповед № РД-16-402/28.03.2017 г. на министъра на икономиката се утвърди Оперативно ръководство за 2017 г. по проект "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България" и считано от 29-ти март 2017 г. се обявява Национален конкурс за кандидатстване по проекта. По проект “Техностарт 3” могат да кандидатстват студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и докторанти, съгласно условията на глава трета, раздел първи от оперативното ръководство за 2017 г. Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реализират тези идеи и да се промотират успехите им, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на собствени фирми. Проектът “Техностарт 3” е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 -2020 г. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план. Проект "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана. Конкурсната документация се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката от 09.00 до 17.30 часа на адрес – 1052 София, ул. "Славянска" №8 или по пощата. Кандидатите могат да задават въпроси по време на кандидатстването по проекта на електронен адрес - tehnostart@mi.government.bg Крайният срок за кандидатстване е до 29-ти май 2017 г., включително. ИЗТОЧНИК: МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ В КОНКУРСА YES 2016

Dec. 18, 2016, 2:21 p.m.

ФИНАЛ YES 2016

Dec. 12, 2016, 9:16 a.m.

Финалът на конкурса YES 2016 ще се проведе на 17.12.2016 г.(събота) в представителството на ЕК в България (ул. "Раковска" 124, гр. София). Началото на събитието е 12:00 часа, но молим всички участници да се явят в сградата 45 минути преди това. За да улесним и ускорим достъпа до сградата, молим всички участници и гости да се регистрират предварително не по-късно от 14.12.2016 г., използвайки нашата регистрационна форма .

Не забравяйте да поканите и Вашите приятели и колеги!

Очакваме Ви!

ПООКАНА

ФИНАЛИСТИТЕ В КОНКУРСА YES 2016

Dec. 6, 2016, 2:01 p.m.

Уважаеми участници, скъпи приятели.

Благодарим за проявеното търпение, но вече са известни финалистите в националния конкурс за млади учени YES 2016. За първи път тази година конкурсът се провежда в две категории - за студенти и за докторанти. След внимателно преглеждане на проектите и на база получените независими оценки от нашето компетентно жури за финала на конкурса се класират пет автора на докторантски проекти и три на студентски. Всички те ще участват в сесия 1 на финала и ще представят своите идеи чрез презентации, съгласно регламента на конкурса.

Списък с класираните студентски проекти можете да намерите тук.

Списък с класираните докторантски проекти можете да намерите тук.

Съвсем скоро организаторите ще обявят датата, часа и мястото за провеждане на финала на конкурса.