Станислав Атанасов

Yale University

Станислав Атанасов в момента e студент в Йеил, САЩ, със специалност математика. По негови думи, участието му в Панаира на науката и иновациите и особено подготовката за него, както и за следващия етап – Intel ISEF, са сред най-приятните му спомени от гимназиалните години. Проектът, с който участва на Intel ISEF 2013 е „Рационални неподвижни точки на полиномни инволюции“, в който разглежда проблем, поставен от известния френски математик Жан-Пиер Сер. Той касае определен вид трансформации, т.нар. полиномни инволюции, и пита дали те винаги притежават рационални неподвижни точки. Въпреки че не успява да разреши проблема напълно (което бе напълно очавано), успява да намери връзки между този проблем и други важни нерешени проблеми в областта на алгебричната геометрия. Изследва още и методи за конструирането на нетривилни, или неочевидни, полиномни инволюции, където постига успех. На самия Intel ISEF е отличен с втора награда на AMS - Karl Menger Memorial award.