Паолина Гаджулова

Innofair

Паолина Гаджулова е 11 клас в ОМГ "Кирил Попов", Пловдив. Интересът й към науката се проявява още в ранна възраст. От трети клас се явява на различни градски състезания, а от пети започнва да участва и в национални състезания по информатика. След няколкогодишен опит в тази сфера започнва да се занимава и с разработването на научни проекти. Вече за четвърта поредна година участва в различни форуми, а текущият й проект, с който ще представя България на Intel ISEF, е на тема "Симулация на екосистема с три вида организми върху тороидална решетка". Темата е свързана с математическото разглеждане на взаимоотношенията на инвазивни видове организми като целта е да се наподобят системи, наблюдавани в природата.