Петър Гайдаров

ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Петър Гайдаров е от Пловдив и завършва Образцовата Математическа гимназия там. Още от малък показва изключителен интерес към математиката. По-сериозно започва да се занимава в шести клас, а в осми клас е приет в математическата гимназия в Пловдив и почти веднага започва да ходи по национални състезания. Занимава се както със състезателна математика, така и с проектна. В състезателната математика се налага да натрупа основни знания по множество различни дисциплини, докато в проектната e прави разработки, свързани с неравенства, анализ, абстрактна алгебра, комбинаторика, теория на вероятностите, теория на графите. В УчИМИ придобива умения да пише научни разработки и да я представя успешно. Не на последно място трябва да се отбележи и възможността за участие в Research Science Institute в MIT, която Ученическият институт осигурява и където Гайдаров участва през 2014г. Проектът му за Intel ISEF е свързан с паркиращите функции. Сам обяснява проекта си по следния начин: "Паркиращите функции и обобщените паркиращи функции са свързани с един математически обект, наречени покриващи дървета. Досега само за паркиращите функции, тази връзка дава известна връзка между статистиката на двата обекта. В проекта за Intel ISEF можем да намерим начин да се изгради подобна връзка за общи паркиращи функции"