Григори Матеин

91 НЕГ

Григори Матеин завърши 91 НЕГ в София. Започва да се занимавам с математика още в трети и четвърти клас, когато се готви да влезе в СМГ. Участва на олимпиади и състезания, но след като е приет в 91 НЕГ, математиката остава на заден план. Интересът му се възражда отново в края на девети клас, когато вече се интересува повече от приложението и способността й да обяснява света около нас, като точно това го насочва към приложността на физиката. Той казва, че в предишни изследвания е демонстрирано, че спектърът на звука, издаван от течности по време на тяхното нагряване, се влияе от техния състав. Неговият сегашен проект е насочен върху разработването на методология за анализ и контрол на качеството и чистотата на течности на базата на този феномен. На него и на научния му ръководител, проф. Асен Пашов, им коства около година да създадат подходяща постановка, с чиято помощ да правят количествени експерименти и осигурява надежден контрол върху страничните фактори, които също влияят на звуковия спектър и предотвратяват установяването на уникална кореспонденция между спектъра и състава на течността.