Валерия Станева

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Валерия Станева е от Варна и към момента на провеждането на Intel ISEF 2013 е на седемнадесет години. Науката й е страст, участвала е в различви национални и международни състезания по информатика и математика. Научната сфера, която обича най-много, е биоинформатиката. Интересът й към нея се поражда преди пе години, когато учителката й по информатика я пита дали иска да прави научни разработки. Разработката й за Intel ISEF 2013 е алгоритъм, който визуализира големи количества от данни за регулаторти мрежи. Регулаторните мрежи са от изключителна важност за биологията, понеже определят важни аспекти от поведението на клетките в тялото, например клетъчната смърт. Често пъти, биолозите имат толкова много данни, че когато ги визуализират, изображението е почти неразчитаемо. Задачата на Валерия е да опрости данните и след това да покаже най-важните им характеристики.</p> <p>Моделът, който използва, прилича на пейзаж, т.е. представя данните като множество долини, а клетката – като топче, което иска да се търкулне до най-ниската (и затова най-стабилна) точка в долината. Понякога се случват събития, които се моделират като земетръси, каращи клетката да прескочи от една долина в друга. В момента е много трудно да се прогнозират такива скокове с наличните инструменти и нейният инструмент може да е от полза за предвиждането им.