Любомир Янчев

ЧНГ "Ерих Кестнер"

Любомир Янчев се занимава с наука и бизнес, освен това е треньор по таекуондо. Има стартираща компания, която е свързана с интелигентни системи. Занимава се с наука още от малък, а в момента е запален по изкуствен интелект. Координира и проекта "Наука против скука", чиято цел е популяризирането на науката сред тийнейджърите. Поради голямата разпространеност на имунохистохимията в медицината и биологията, възниква нуждата от бърз анализ на изображенията и прецизиране на полуколичествените методи, които са широко употребявани в момента, но които зависят от субективен фактор. Това провокира създаването на алгоритми, чиято цел е да автоматизират анализа и статистическата обработка на резултатите от този метод на изследване. В разработката си за Intel ISEF 2014 предлага иновационен и ефективен подход за бързата локализация и клъстеризация на обекти в изображенията, както и сравняването на различни ИХХ изображения.