Новини

Участници в Innofair 2014

Oct. 26, 2014, 2:02 p.m.

След подробно разглеждане на разработките, беше решено да бъдат допуснати за участие в Innofair следните проекти:

- Ванеса Гецева - Разпръскване на камъчета върху безкрайна шахматна дъска

- Вяра Иванова - Сума с тегла от квадратите на разстоянията от точка до страните на триъгълник

- Гергана Георгиева - Откриване на CpG острови чрез скрит модел на Марков (СММ)

- Григори Матеин - Изследване на звука, генериран при загряване на водни разтвори с различна концентрация

- Eкатерина Латинова и Фридрих-Димитър Крепиев - Изследване на периодичността в бактерицидните свойства на алкални и алкалоземни метали съобразно полипептидната структура на три патогенни щама структура на Staphylococci spp.

- Иван Иванов и Николай Атанасов - Барицентрични координати на точка спрямо педалния й триъгълник

- Иван Герганов и Никола Балтов – Случайни разходки в Z

- Кристиан Георгиев и Дона-Мария Иванова - Създаване на двумерни повърхности чрез лепене на страните на 2n-ъгълници

- Марин Шаламанов и Васил Василев - Генетични алгоритми за търгуване на форекс пазара

- Мария Делякова - Реализируеми редици и обобщение на теоремата на Ферма-Ойлер

- Мирослав Маринов - Кумулативна функция върху хвърляне на монета

- Николай Даков и Атанас Господинов - Подобряване на социални и комуникационни умения у хората чрез анализ и оценка на вербални и невербални характеристики на комуникацията

- Паолина Гаджулова - Триизмерен мачинг. Ново решение посредством генетични алгоритми

- Петър Гайдаров - Вектор паркиращи функции и инверсии в дърво

- Станислав Димитров, Любен Личев и Станислав Чобанов - Geometry in figures and beyond

- Таня Оцетарова – Конични сечения по прост модул

- Христина Алексиева и Ивелина Василева - Лента на Мьобиус и вписани правоъгълници

- Христо Стайков - Работа с алгебрични изрази на таблет

- Христо Стоянов - Cryptographically secure detection of mirror worlds

Innofair 2014

Aug. 4, 2014, 2:48 p.m.

Клуб Млади таланти и партньори организират седмия ежегоден Панаир на науката и иновациите. Панаирът ще се проведе на 07.11.2014 в betahaus, София.

Могат да участват ученици на възраст над 14 години и всеки, който е завършил средното си образование в рамките на последната година и не е навършил 20 години.

За да участвате, попълнете електронния формуляр и приложете необходимите материали на страницата за регистрация до 15.10.2014г.

За повече информация за подготовка на проектите вижте правилника на конкурса или пишете на innofair@cys.bg

Могат да участват всички проекти в сферите на информационните и компютърни технологии, физика и астрономия, математика и информатика, химия, биология и екология, инженерни науки, социология, медицински науки.

Жури от утвърдени български учени ще определи най-добритe разработки, които участниците ще представят на собствен щанд пред публика и специалисти.

До 3 проекта, избрани от журито, ще участват в най-големия международен конкурс за млади учени – Intel ISEF (Питсбург, Пенсилвания, САЩ), един проект ще участва в INESPO(Холандия) и един проект в Concours Jeunes scientifiques(Люксембург).

Останалите награди, в паричен и предметен формат, ще бъдат осигурени от български и международни представители на науката и индустрията.

Награди "Джон Атанасов"

April 9, 2014, 12:14 p.m.

На 3 април 2014 г. започна конкурсът за най-престижните отличия за млади изследователи и практици в сферата на компютърните и информационни технологии – отличията на президента на Република България „Джон Атанасов“. Ако оценявате своите научни постижения като значими или сте разработили иновативен проект с висока обществена значимост и сте български гражданин до 35 г., вие може да сте следващия носител на наградата на Президента на Републиката „Джон Атанасов“. Най-добрите ученици и техните преподаватели в сферите на информатиката и информационните технологии също ще бъдат отличени с грамоти „Джон Атанасов“. Носителите на отличията „Джон Атанасов“ през 2014 г. ще имат уникалната възможност техни ментори да бъдат водещи учени в областта на информационните и комуникационни технологии и доказали се представители на бизнеса. Допълнителна информация, както и правилата за всяка една категория може да намерите на следния линк: http://president.bg/cat41/Pravila/ . В случай на въпроси, може да се свържете с организаторите на конкурса на тел. 02/ 92 39 106 или на e-mail: nagradajohnatanasoff@.president.bg

Нови спонсорски награди

Dec. 3, 2013, 12:10 p.m.

По традиция спонсорите на Intel ISEF предоставят и награди за проекти, участващи на афилиираните към международния конкурс панаири. Обикновено това са награди със строго специализирани изисквания, насочени към точно определен тип разработка. Тази година, два от проектите на Панаира на науката и иновациите получават следните премии: Марин Шаламанов получава диплом и медал на YSEA (Общество за Наука и Инженерство на Йеил). Румен Данговски получава наградата на почетното математическо общество ΜΑΘ за най-предизвикателна, оригинална и задълбочена разработка по математика. Честито на наградените!