Новини

INESPO 2015

June 5, 2015, 11:08 p.m.

Най-сетне имаме и първенец от международен научен конкурс! Григори Матеин спечели първа награда на INESPO! Златото си заслужи с неговите продължителни разработки върху качествата на звука при загряване на течности.

Отлично се представи и втория български участник, Лъчезар Станчев, който се състезава в конкурса благодарение на неговото училище, ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - гр. Кюстендил. Той спечели престижната втора награда, давайки сериозна заявка за отлично представяне и на EUCYS през септември.

Intel ISEF 2015

May 15, 2015, 3 p.m.

Най-успешното представяне на България на Intel ISEF!

Петър Гайдаров стана поредния ни математик, който взима награди - втора награда на AMS и втора награда на основното жури! Браво Пешо! При това с проект много технически по своя характер и много труден за представяне на хора, извън тясната му област!

Григори Матеин взима четвърта награда в област "Физика"! Първи наш участник в тази област, с изцяло собствена експериментална установка, с много труд хвърлен и в провеждането на експериментите и в техния анализ. Невероятен успех за него и поздравления за проф. Пашов, неговия научен ръководител.

Марин Шаламанов и Васил Василев спечелиха четвърта награда в област "Софтуерни системи"! За първи път български проект бива награден в една от най-тежките области на конкурса!

Отлично се представи и Христо Стоянов, който получи отлични отзиви за неговата разработка. Тя вече беше високо оценена, ставайки един от топ 5 проектите на RSI тази година.

Така за първи път България взима четири награди на Intel ISEF. Нека поздравим целия отбор и всички останали, които направиха това възможно - Клуб Млади Таланти, организатор на Панаир на Науката и Иновациите; Интел - основен спонсор на българското участие в конкурса; УчИМИ - структурата подкрепяща вече 15 години най-младите български математици и информатици, останалите спонсори и научните ръководители на участниците!

Спонсорски награди на Innofair

Dec. 2, 2014, 1:39 p.m.

Спонсорските награди на Intel ISEF са традиционна част от множеството инициативи, съпътстващи афилиираните конкурси. Част от най-изявените спонсори предоставят поощрителни награди или допълнения към основните награди, които всеки от афилиираните конкурси може да връчи на подходящ проект. Предвид различните срокове и дати на всеки един афилииран конкурс, често се случва наградите и условията за тях да бъдат оповестени след провеждането на афилиираните панаири. Така се случи и тази година, като журито, след допълнително обсъждане, отличи следните проекти:

Rob and Melani Walton Sustainability Solutions Initiatives Award - Генетични алгоритми за търгуване на форекс пазара, Марин Шаламанов и Васил Василев

Mu Alpha Theta Award - Вектор паркиращи функции и инверсии в дърво, Петър Гайдаров

Ricoh Americas Corporation Award - Изследване на периодичността в бактерицидните свойства на алкални и алкалоземни метали съобразно полипептидната структура на три патогенни щама структура на Staphylococci spp., Екатерина Латинова и Фридрих-Димитър Крепиев

Yale Science & Engineering Association Award - Работа с алгебрични изрази на таблет, Христо Стайков

Intel Excellence in Computer Science Award - Cryptographically secure detection of mirror worlds, Христо Стоянов

Честито на наградените!

Награди на Innofair 2014

Nov. 8, 2014, 1:58 p.m.

След оживена дискусия, журито избра следните участници да представят България на три международни конкурса:

Паолина Гаджулова печели награда за перспектива с проекта си "Триизмерен мачинг. Ново решение посредством генетични алгоритми" и ще участва в "Concours Jeunes scientifiques", Люксембург

Григори Матеин, с проект "Изследване на звука, генериран при загряване на водни разтвори с различна концентрация" печели награда за най-добра разработка по природни науки и ще участва в INESPO.

Заедно с това, той ще бъде част и от делегацията ни за Intel ISEF. Другите ни участници са Христо Стоянов ("Cryptographically secure detection of mirror worlds") и Петър Гайдаров ("Вектор паркиращи функции и инверсии в дърво" ). Петър спечели и награда за презентация

На конкурса бяха дадени и следните специални награди:

Станислав Димитров, Любен Личев и Станислав Чобанов - Geometry in figures and beyond - награда за приложимост и парична премия от 500лв

Марин Шаламанов и Васил Василев - Генетични алгоритми за търгуване на форекс пазара - награда за интердисциплинарност и парична премия от 500лв

Ванеса Гецева - Разпръскване на камъчета върху безкрайна шахматна дъска - награда за теоретична разработка

Eкатерина Латинова и Фридрих-Димитър Крепиев - Изследване на периодичността в бактерицидните свойства на алкални и алкалоземни метали съобразно полипептидната структура на три патогенни щама структура на Staphylococci spp. - награда за презентация.

Честито на отличените!

Участници в Innofair 2014

Oct. 26, 2014, 2:02 p.m.

След подробно разглеждане на разработките, беше решено да бъдат допуснати за участие в Innofair следните проекти:

- Ванеса Гецева - Разпръскване на камъчета върху безкрайна шахматна дъска

- Вяра Иванова - Сума с тегла от квадратите на разстоянията от точка до страните на триъгълник

- Гергана Георгиева - Откриване на CpG острови чрез скрит модел на Марков (СММ)

- Григори Матеин - Изследване на звука, генериран при загряване на водни разтвори с различна концентрация

- Eкатерина Латинова и Фридрих-Димитър Крепиев - Изследване на периодичността в бактерицидните свойства на алкални и алкалоземни метали съобразно полипептидната структура на три патогенни щама структура на Staphylococci spp.

- Иван Иванов и Николай Атанасов - Барицентрични координати на точка спрямо педалния й триъгълник

- Иван Герганов и Никола Балтов – Случайни разходки в Z

- Кристиан Георгиев и Дона-Мария Иванова - Създаване на двумерни повърхности чрез лепене на страните на 2n-ъгълници

- Марин Шаламанов и Васил Василев - Генетични алгоритми за търгуване на форекс пазара

- Мария Делякова - Реализируеми редици и обобщение на теоремата на Ферма-Ойлер

- Мирослав Маринов - Кумулативна функция върху хвърляне на монета

- Николай Даков и Атанас Господинов - Подобряване на социални и комуникационни умения у хората чрез анализ и оценка на вербални и невербални характеристики на комуникацията

- Паолина Гаджулова - Триизмерен мачинг. Ново решение посредством генетични алгоритми

- Петър Гайдаров - Вектор паркиращи функции и инверсии в дърво

- Станислав Димитров, Любен Личев и Станислав Чобанов - Geometry in figures and beyond

- Таня Оцетарова – Конични сечения по прост модул

- Христина Алексиева и Ивелина Василева - Лента на Мьобиус и вписани правоъгълници

- Христо Стайков - Работа с алгебрични изрази на таблет

- Христо Стоянов - Cryptographically secure detection of mirror worlds