КОНКУРС "INNOFAIR"

За единадесета поредна година Клуб Млади Таланти ще организира Панаир на науката и иновациите. Целта на Панаира е да популяризира идеите, откритията и изобретенията на бъдещите изследователи на България с интерес към науката, технологиите и иновациите. Инициативата стимулира у младите хора умения за научна комуникация, работа в екип и способност за правилно събиране и анализ на експериментални данни. Събитието предоставя възможност на обществото и индустрията да се запознае с младите учени в България, насърчавайки тяхното професионално развитие и мотивация.

Innofair ще се проведе на 15.12.2018г в Триъгълната кула на Сердика - филиал на РИМ-София.

Какво търсим?

В Панаира могат да участват младежи между 14 и 19 години, незапочнали висшето си образование към подаването на проекта. Приемат се проекти в областите на ИКТ, природоматематическите, инженерните, медицинските и социалните науки.

Приоритет имат проекти, които имат потенциал за приложение в практиката и научната сфера. Специално внимание се отделя на перспективни проекти с амбициозни, но постижими идеи за развитие.

Последни новини

Юбилеен конкурс 150 години БАН

Nov. 4, 2019, 12:22 p.m.

Клуб Млади Таланти с радост може да обяви че тази година ще бъде един от спонсорите на Юбилейният научен панаир "150 години Българска Академия на Науките

Клубът ще партнира на събитието като предостави част от наградния фонд на панаира, електронната си система за записване на участниците и афилиациите на Innofair, за да може победителите от юбилейния панаир да представят България на ISEF 2020 и на Expo Sciences Luxembourg

Участници в Innofair 2018

Dec. 5, 2018, 2:04 p.m.

С радост можем да ви поканим на единадесетото издание на Панаира на науката и иновациите!

Тази година Innofair ще се проведе на 15ти декември в Триъгълната кула на Сердика - филиал на РИМ-София, от 11:00 до 18:00, а научните разработки, които ще бъдат представени са:

1. Звездин Бесарабов - Automatic neural architecture generation using network morphism and bayesian optimization for the cryptocurrency prediction problem

2. Виктор Велев - Procedural Generation of 3D Objects using Generative Adversarial Networks

3. Антоан Георгиев - Blumber

4. Димитър Чакъров - Evaluation of the Performance of Fully Homomorphic Encryption Schemes in Implementations of Programs

6. Димо Чанев - Анализиране и генериране на музика с машинно обучение

7. Найден Найденов - Shadow tracing for progressive photon mapping

8. Емин Арифов - Комбинаторнни задачи

9. Никола Стайков - Полиномният метод

10. Мария Манзурова - Теорема на Понселе

11. Йордан Цветков - Четирикрак робот с ниска себестойност

12. Анастасия Генова и Ралица Рачова - Детектор на електромагнитни вълни EMF_GHOST

13. Виктор Гилин - Унаследяване цвета на очите при хората

14. Красимир Масларов - Получаване на извара и изследване на нейните свойства

15. Андрей Гиздов - A novel method for skeletal age estimation based on cranial suture analysis

16. Николай Пашов - Идентифициране на мозъчни клетки посредством Ненадзиравано Машинно Самообучение с Автоенкодер и Клъстеризация

17. Денислав Георгиев - Starry Lamps

18. Георги Иванов - Акустични свойства и резонанс на бутилки и епруветки

19. Драгни Драгнев - Конусовидни купчини

20. Васил Николов - Измерване на време на удар на топка с висок коефициент на реституция

Innofair 2018

Oct. 9, 2018, 4:52 p.m.

Клуб Млади Таланти ви кани да се включите в единадесетото издание на Панаира на науката и иновациите !

Основна цел на Панаира е ранното откриване на научни таланти, съдействието в бъдещето им развитие, както и популяризацията на идеите, откритията и иновациите им. Панаирът се стреми да се стимулира активното научно общуване, работа в екип и оригиналните идеи на младите учени, докато вдъхновява обществото да изгради позитивна перспектива върху научните изследвания и иновациите.

Конкурсът Innofair е за ученици и младежи между 14 и 20 години с проекти в сферата на природните, социалните, историческите и медицинските науки, както и ИКТ и математика. Целта е да се насърчат:

- иновативни идеи и разработки, които включват различни научни дисциплини и компоненти на различни изследвания;

- проекти, които могат да бъдат в полза на опазване на природата и съхраняване на ресурсите;

- подобряване на технологични решения или създаване на нови решения за използване на пълния капацитет на цифровата ера.

От десетилетие Клуб Млади Таланти насърчава развитието на научното образование и предприемаческия дух, набира ментори за работа с най-младото поколение български учени и насърчава проектната компетентност в училищата.

От 2012г. насам Innofair е първият и единствен български конкурс, афилииран към IntelISEF, най-голямото в световен мащаб състезание за ученици с проекти в сферите на науката и технологиите, като авторите на най-добрите разработки на Панаира получават шанс да се участват в него. То ще се проведе следващата пролет във Финикс, Аризона (12-17 май 2019 г.).

Един от бъдещите ни финалисти ще представя България на Expo Sciences Luxembourg, едно от най-старите ученически състезания в европейски мащаб. За останалите ще има поощрителни награди от спонсорите на Панаира – български и международни представители на науката и индустрията.

За всички млади хора с перспективни идеи, които имат нужда от помощ с развитието им и превръщането им в проект, Клуб Млади Таланти предлага съдействие по подготовката на проекта, както и намиране на партньори и ментори.

Участието в международните научни панаири е изключителна възможност за младите хора с интереси в науката и иновациите – те дават огромни възможности за контакти и поле за изява, както и различни престижни награди от научни общества от най-високо ниво. Наградените с участие в Панаира на науката и иновациите получават предварително и обширни обучения в сферите на научната комуникация, срещи със специалисти в респективните им области и подкрепа в развитието на проектите им.

Официалният сайт на Панаира, където може да намерите повече информация за конкурса и да регистрирате вашите проекти еhttp://innofair.cys.bg/

Крайният срок за регистрация на проекти е 15 ноември 2018г.

Виж всички новини