КОНКУРС "INNOFAIR"

За единадесета поредна година Клуб Млади Таланти ще организира Панаир на науката и иновациите. Целта на Панаира е да популяризира идеите, откритията и изобретенията на бъдещите изследователи на България с интерес към науката, технологиите и иновациите. Инициативата стимулира у младите хора умения за научна комуникация, работа в екип и способност за правилно събиране и анализ на експериментални данни. Събитието предоставя възможност на обществото и индустрията да се запознае с младите учени в България, насърчавайки тяхното професионално развитие и мотивация.

Innofair ще се проведе на 15.12.2018г в Триъгълната кула на Сердика - филиал на РИМ-София.

Какво търсим?

В Панаира могат да участват младежи между 14 и 19 години, незапочнали висшето си образование към подаването на проекта. Приемат се проекти в областите на ИКТ, природоматематическите, инженерните, медицинските и социалните науки.

Приоритет имат проекти, които имат потенциал за приложение в практиката и научната сфера. Специално внимание се отделя на перспективни проекти с амбициозни, но постижими идеи за развитие.

Последни новини

Участници в Innofair 2018

Dec. 5, 2018, 2:04 p.m.

С радост можем да ви поканим на единадесетото издание на Панаира на науката и иновациите!

Тази година Innofair ще се проведе на 15ти декември в Триъгълната кула на Сердика - филиал на РИМ-София, от 11:00 до 18:00, а научните разработки, които ще бъдат представени са:

1. Звездин Бесарабов - Automatic neural architecture generation using network morphism and bayesian optimization for the cryptocurrency prediction problem

2. Виктор Велев - Procedural Generation of 3D Objects using Generative Adversarial Networks

3. Антоан Георгиев - Blumber

4. Димитър Чакъров - Evaluation of the Performance of Fully Homomorphic Encryption Schemes in Implementations of Programs

6. Димо Чанев - Анализиране и генериране на музика с машинно обучение

7. Найден Найденов - Shadow tracing for progressive photon mapping

8. Емин Арифов - Комбинаторнни задачи

9. Никола Стайков - Полиномният метод

10. Мария Манзурова - Теорема на Понселе

11. Йордан Цветков - Четирикрак робот с ниска себестойност

12. Анастасия Генова и Ралица Рачова - Детектор на електромагнитни вълни EMF_GHOST

13. Виктор Гилин - Унаследяване цвета на очите при хората

14. Красимир Масларов - Получаване на извара и изследване на нейните свойства

15. Андрей Гиздов - A novel method for skeletal age estimation based on cranial suture analysis

16. Николай Пашов - Идентифициране на мозъчни клетки посредством Ненадзиравано Машинно Самообучение с Автоенкодер и Клъстеризация

17. Денислав Георгиев - Starry Lamps

18. Георги Иванов - Акустични свойства и резонанс на бутилки и епруветки

19. Драгни Драгнев - Конусовидни купчини

20. Васил Николов - Измерване на време на удар на топка с висок коефициент на реституция

Innofair 2018

Oct. 9, 2018, 4:52 p.m.

Клуб Млади Таланти ви кани да се включите в единадесетото издание на Панаира на науката и иновациите !

Основна цел на Панаира е ранното откриване на научни таланти, съдействието в бъдещето им развитие, както и популяризацията на идеите, откритията и иновациите им. Панаирът се стреми да се стимулира активното научно общуване, работа в екип и оригиналните идеи на младите учени, докато вдъхновява обществото да изгради позитивна перспектива върху научните изследвания и иновациите.

Конкурсът Innofair е за ученици и младежи между 14 и 20 години с проекти в сферата на природните, социалните, историческите и медицинските науки, както и ИКТ и математика. Целта е да се насърчат:

- иновативни идеи и разработки, които включват различни научни дисциплини и компоненти на различни изследвания;

- проекти, които могат да бъдат в полза на опазване на природата и съхраняване на ресурсите;

- подобряване на технологични решения или създаване на нови решения за използване на пълния капацитет на цифровата ера.

От десетилетие Клуб Млади Таланти насърчава развитието на научното образование и предприемаческия дух, набира ментори за работа с най-младото поколение български учени и насърчава проектната компетентност в училищата.

От 2012г. насам Innofair е първият и единствен български конкурс, афилииран към IntelISEF, най-голямото в световен мащаб състезание за ученици с проекти в сферите на науката и технологиите, като авторите на най-добрите разработки на Панаира получават шанс да се участват в него. То ще се проведе следващата пролет във Финикс, Аризона (12-17 май 2019 г.).

Един от бъдещите ни финалисти ще представя България на Expo Sciences Luxembourg, едно от най-старите ученически състезания в европейски мащаб. За останалите ще има поощрителни награди от спонсорите на Панаира – български и международни представители на науката и индустрията.

За всички млади хора с перспективни идеи, които имат нужда от помощ с развитието им и превръщането им в проект, Клуб Млади Таланти предлага съдействие по подготовката на проекта, както и намиране на партньори и ментори.

Участието в международните научни панаири е изключителна възможност за младите хора с интереси в науката и иновациите – те дават огромни възможности за контакти и поле за изява, както и различни престижни награди от научни общества от най-високо ниво. Наградените с участие в Панаира на науката и иновациите получават предварително и обширни обучения в сферите на научната комуникация, срещи със специалисти в респективните им области и подкрепа в развитието на проектите им.

Официалният сайт на Панаира, където може да намерите повече информация за конкурса и да регистрирате вашите проекти еhttp://innofair.cys.bg/

Крайният срок за регистрация на проекти е 15 ноември 2018г.

Intel ISEF 2018

May 19, 2018, 4:42 p.m.

Три награди завоюваха българските участници на Intel ISEF в Питсбърг.

Чавдар Лалов с проект "Пораждащи функции на свободните пораждащи на някои подмагми на свободната Ω-магма и планарни дървета" завоюва трета награда на Американското математическо общество (AMS), една от най-престижните професионални организации в тази наука в света, както и трета награда от основното жури на Intel ISEF. Чавдар, който работи под ръководството на акад. Веселин Дренски и Румен Данговски (двукратен участник и лауреат на Intel ISEF - 2013-2014г.) запази традицията всяка година български участник да бъде отличаван от AMS.

Чавдар е ученик от 11кл в МГ "Гео Милев" Плевен. Той е лауреат и на EUCYS, както и миналогодишният български участник в Expo Science Luxembourg, a скоро му предстои да участва и в RSI в MIT. Проектът му изследва едни от най-базовите алгебрични структури, свободните Ω-магми, като генерализира и решава проблем, въведен от Дренски и Холткампф през 2008г. Резултатите решават частен случай на една от вариациите на XIV-ия проблем на Хилберт.

Звездин Бесарабов с разработката си "Прогнозиране на криптовалути на базата на публични блокчейн данни" получи награда за интелигентни решения в сферата на киберсигурността - стипендия за следването си от Фондацията за Надареност и Креативност на крал Абдулазис и неговата свита (Мохиба).

Мохиба е водещата фондация в сферата на образованието в Саудитска Арабия, ангажирана с реформирането и отварянето на образованието на кралството към света. Тя споносорира редица инициативи в сферата на средното и висшето образование, като се стреми да изгражда мостове между Саудитска Арабия, Европа, САЩ и други държави.

Звездин е ученик от 11кл. в НПМГ. Той е носител на президентската грамота "Джон Атанасов" за дебютен пробив в компютърните науки и участник в редица международни форуми (Expo Science Milset, WACOM Inkathon и др.) и в момента е част от Comrade Cooperative. Негов ръководител е създателя на кооператива - Тодор Колев. Разработката му анализира публични блокчейн данни, извличайки важните моменти от тези данни и имплементира дълбоки невронни мрежи за прогнозиране на бъдещи събития като цена, интерес, стабилност и др.

Още двама ученици, сврързани с България завоюваха награди. София Томов, американка от български произход и Парт Рагав, участник в Лятната Изследователска Школа на УчИМИ през 2016г. също получиха награди от Мохиба, а Парт взе и трета награда на Асоциацията за компютърна техника (ACM), една от най-старите и уважавани организации в света на компютърните технологии.

Това е първата година, когато целият български отбор взима награди на Intel ISEF!

Виж всички новини